P
E
R
N
E
C
PERNEC
 
Syarikat Pernec Integrated Network System Sdn. Bhd telah dilantik untuk pelaksanaan MyGovUC 2.0. MyGovUC 2.0 akan menggantikan MyGovUC sedia ada mulai 1 Januari 2021.
Kontrak baharu ini adalah selama 41 bulan.
MyGovUC akan bertukar platform dan platform yang akan digunakan dalam MyGovUC 2.0 adalah IceWarp.
IceWarp adalah merupakan produk yang menyediakan perkhidmatan komunikasi dan kolaborasi bersepadu yang merangkumi kemudahan e-mel, persidangan video dan audio, penghantaran mesej serta perkongsian fail.
MyGovUC 2.0 diiklan secara tender terbuka dan pemilihan syarikat dan produk yang ditawarkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan serta memenuhi keperluan tender yang disediakan.
Mulai 1 Januari 2021, Perkhidmatan MyGovUC 2.0 akan mula beroperasi sepenuhnya.
Proses migrasi akan berlangsung secara berfasa dan pengguna akan dimaklumkan dari semasa ke semasa sehingga pengguna akan mula menggunakan perkhidmatan IceWarp sepenuhnya.
Pengguna akan dapati cara capaian dan antaramuka yang berbeza semasa menggunakan perkhidmatan MyGovUC 2.0. Sungguhpun demikian, pengguna akan turut dibekalkan kemudahan eLearning iaitu video-video ringkas bagaimana untuk menggunakan Perkhidmatan IceWarp yang boleh dipelajari secara atas talian.
Pasukan MyGovUC 2.0 akan memastikan tiada gangguan ke atas capaian e-mel sepanjang proses migrasi ini berlaku.
Perkhidmatan video conference turut disediakan dalam MyGovUC 2.0
Mailbox lama pengguna akan dimigrasi secara berperingkat ke mailbox baharu.
Pasukan MyGovUC akan menyediakan platform untuk pembelajaran secara eLearning untuk membantu pengguna.
SMTP Relay turut disediakan dalam MyGovUC 2.0
Hebahan akan dilaksana secara berperingkat.
Saiz storan pengguna akan dipertingkat berbanding saiz storan sedia ada.
Service desk MyGovUC 2.0 kekal boleh dihubungi 24 jam sehari seperti MyGovUC sedia ada.